Reclame Blok Top (A)

Twitter Follow Me

Follow us on Twitter

Folder financiële regelingen en toeslagen

Geachte heer, mevrouw,

Misschien maakt u het binnen uw vereniging ook wel eens mee. Een lid van uw vereniging kan een (verenigings)tenue, de (voetbal)schoenen en/of de contributie (tijdelijk) niet betalen. Of, hoewel de contributie keurig op tijd wordt voldaan, weet u dat een gezin het financieel moeilijk heeft. Met deze mail willen wij u informeren over financiële regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente Aalten die mogelijk ook voor leden van uw vereniging van belang kunnen zijn.

Meedoenregeling

Een van de regelingen binnen ons armoedebeleid is de Meedoenregeling. Met deze regeling willen we de deelname aan sportieve, sociale, culturele en educatieve activiteiten door mensen met een laag inkomen stimuleren. Mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het sociaal minimum, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor activiteiten op sportief, sociaal, cultureel en educatief gebied. Denk aan contributies van sport-, muziek- en buurtverenigingen, individuele sportactiviteiten of een zwemabonnement .

Alle leden van het gezin komen in aanmerking voor de Meedoenregeling. De maximale vergoeding is € 200 per kalenderjaar voor inwonende kinderen tot 18 jaar en € 150 per volwassene.

Folder financiële regelingen en toeslagen

Er is een folder beschikbaar waarin alle regelingen, inclusief de Meedoenregeling, met de bijbehorende voorwaarden op een rij zijn gezet.
De digitale uitvoering van deze folder heb ik ter informatie bij deze mail gevoegd. Er zijn gedrukte folders beschikbaar voor een ieder die daarin geïnteresseerd is.

Heeft u voor uw vereniging interesse in deze folder en wenst u voor uw vereniging en/of uw leden een of meerdere gedrukte exemplaren te ontvangen, dan horen wij dat graag.

Vermeldt u de naam van de vereniging (eventueel uw eigen naam), het adres waar wij de folders naar toe kunnen sturen en het gewenste aantal folders.
Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk de gewenste folders toesturen. Zonder kosten uiteraard.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit e-mailbericht, neemt u dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

R.P.J. (Raimond) Letteboer BBA
Beleidsmedewerker Welzijn & Onderwijs

nieuws@azsv-aalten.nl

Nieuws voor de AZSV site kunt u mailen naar: nieuws@azsv-aalten.nl

clubblad@azsv-aalten.nl

Kopij voor AZSVKontakt kunt u mailen naar: clubblad@azsv-aalten.nl

verslag@azsv-aalten.nl

Wedstrijdverslagen kunt u mailen naar: verslag@azsv-aalten.nl

toernooien@azsv-aalten.nl

Coördinator toernooien: toernooien@azsv-aalten.nl